HOVEDSPONSOR:

Det sker

Generalforsamlingen udskydes

Den årlige og ordinære generalforsamling udskydes pga. forsamlingsforbuddet fra den planlagte dato den 23. februar, til den 14. april.

Og der sker desværre heller ikke så meget andet for tiden...

Med restriktioner og forsamlingsforbud, har vi i en længere periode ikke kunnet afvikle de offentlige arrangementer som normalt fordeler sig over året.

Vi afventer dog blot at komme stærkt tilbage. 

Seneste nyheder

Udskydelse af generalforsamlingen

Klubbens vedtægter foreskriver at den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af februar - men med forbud mod forsamlinger på mere end fem personer, frem til udgangen af februar, er det i år ikke muligt lovligt at efterleve vedtægterne på dette punkt.

 Hovedbestyrelsen har derfor besluttet, at udskyde afholdelsen af den ordinære generalforsamling til den 14. april - i forventning om, at det på dette tidspunkt vil være muligt at afholde generalforsamlingen under almindelig vilkår - og med offentlig  indkaldelse og varsel, som det også foreskrives i vedtægterne.    

Corona restriktioner

Den tvungne nedlukning af alle indendørs idrætsaktivteter - også for børn og unge - er endnu engang forlænget, og denne gang  til og med den 28. februar.

Klubben efterlever selvfølgelig alle retningslinjer fra myndighederne og de idrætslige organisationer - og håber at det medvirker til en snarlig bedring, og dermed muligheden for at genåbne hurtigst muligt.


​Medlemmernes og sponsorernes fortsatte loyalitet og støtte, gør at vi vil være klar til at genåbne på samme niveau som tidligere, og at vi eksempelvis under nedlukningen kan forny flere maskiner i motionscenteret, og gøre flere mindre forbedringer klar til gensynet.

Støt Vemb FS med en el-aftale hos

Jysk Energi

Hjælp klubben til at kunne udbyde mange forskellige aktiviteter, og samtidig holde et lavt kontingentniveau.

Klubben har en aftale med Jysk Energi, som giver os kr. 100 pr. år,  for hver el-forbruger der vælger "Vemb Forenede Sportsklubber" under en "Det lokale liv" .

Det tager to minutter, men kan samlet set give et stort bidrag til klubbens drift for og i lokalsamfundet:

https://www.jyskenergi.dk/det-lokale-liv

Platinsponsorer:

Guldsponsorer:

Sølvsponsorer:

Vemb Hallen

Stadionalle 2, 7570 Vemb

Find vej med Google Maps

Vemb Forenede Sportsklubber

Blommehaven 6, 7570 Vemb

Presseansvarlig

Formand Jens Hansen

Mobil: 2116 0196 

E-mail: vembfs@vemb-fs.dk