Handelsbetingelser ved køb og betaling af abonnement aftaler

​Ved køb af abonnement aftaler - f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Vemb Forenede Sportsklubber er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Vemb Forenede Sportsklubber må gennemføre én betalingstransaktion for hver valgt betalingsperiode på 1, 3, 6 eller 12 måneder, så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Vemb Forenede Sportsklubber er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Vemb Forenede Sportsklubber eller kunden.

Opsigelse

​Opsigelse kan ske med to bankdages varsel til udgangen af en måned. 

Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Vemb Forenede Sportsklubber ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Fortrydelsesret

​I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger

​Vemb Forenede Sportsklubber har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Conventus indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.vemb-fs.dk, registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikrer Vemb Forenede Sportsklubber, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Vemb Forenede Sportsklubber som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

​En registreret kan til enhver tid over for Vemb Forenede Sportsklubber gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger

​Vemb Forenede Sportsklubbers fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Vemb Forenede Sportsklubber

​Blommehaven 6

​7570 Vemb

​CVR: 15865407

​M: 2468 7680

​E-mail: vembfs@vemb-fs.dk

Vemb Hallen

Stadionalle 2, 7570 Vemb

Find vej med Google Maps

Vemb Forenede Sportsklubber

Vestergade 5, 7570 Vemb

Presseansvarlig

Formand Jesper Nielsen

Mobil: 2974 3998

E-mail: vembfs@vemb-fs.dk