Corona retningslinjer, regler og åbningstider  - for Vemb FS' motionscenter​

Motionscenteret er åbent alle dage fra kl. 06.00 - 22.00.  - Genåbning efter corona nedlukning, torsdag den 11. juni -

Corona retningslinjer fra DGI :

 • ​Antallet af aktive i lokalerne begrænses, så de generelle regler om afstand og gældende forsamlingsforbud kan overholdes. Det skal sikres, at antallet af aktive i lokalerne reguleres, således at der maksimalt er en udøver pr. 4 m2.
 • Begrænsning og regulering af antal i fitnesslokaler skal ske ved både indgang  til fitnesslokalerne og i de enkelte fitnesslokaler.
 • Der skal være afstandsmarkeringer på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • Der skal sikres en meters afstand mellem borde og stole i caféområder.
 • Svedabsorberende udstyr: Yoga- og træningsmåtter, sandsække og boksehandsker mv. bør ikke være tilgængeligt. Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning.
 • Ekstra rengøring: Der skal ske ekstra udluftning og rengøring som en del af den daglige drift med hyppig desinficering af berøringsflader som dørhåndtag, kortlæsere, vandhaner og træningsudstyr og -maskiner.
 • Desinfektion mellem aktiviteter: Kontaktplader på redskaber og maskiner skal desinficeres mellem hver benyttelse.

Vemb FS' supplerende corona retningslinjer:

 • Benyt kun én maskine ad gangen - og sprit hver maskine/redskab af straks efter brug.
 • Luft ekstra ud ved at åbne vinduerne i det omfang vejret tillader det - men hold døren lukket for at undgå gennemtræk, og af hensyn til adgangskontrollen.
 • Maksimalt 15 personer i motionslokalet, og 10 personer i lokalet for Indoor cycling.
 • Badefaciliteterne i hallen kan indtil videre ikke benyttes.

Generelle regler for brug af motionscenteret:

 • ​Motionscenteret må kun benyttes af medlemmer, som er fyldt 15 år.
 • Ved træning i centret skal der benyttes indendørs fodtøj.
 • Overtøj og udendørs fodtøj skal placeres i forgangen.
 • Maskinerne skal aftørres efter brug, og der skal ryddes op efter eget brug af lokalet.
 • Vinduerne skal lukkes inden lokalet forlades.
 • Der må ikke medbringes alkoholiske drikke, euforiserende- eller andre illegale stoffer.
 • Vemb FS er medlem af Anti Doping Danmark. Brug er doping vil medføre bortvisning og karantæne.
 • Klubben tillader ikke salg eller markedsføring af kosttilskud i centeret.
 • Børn og unge under 15 år har ingen adgang i motionscentret.
 • Overtrædelse af reglerne kan medføre karantæne eller bortvisning.

Vemb Hallen

Stadionalle 2, 7570 Vemb

Find vej med Google Maps

Vemb Forenede Sportsklubber

Vestergade 5, 7570 Vemb

Presseansvarlig

Formand Jesper Nielsen

Mobil: 2974 3998

E-mail: vembfs@vemb-fs.dk