​Forretnings- og ordensregler for Vemb Krocket klub

​​§ 1

Klubben er tilsluttet Forenede sportsklubber i Vemb og derigennem medlem af Krocketudvalget i DGI Vestjylland

§ 2

Medlemskontingentet indbetales til Vemb FS, og Krocketklubben har ingen selvstændig økonomi, men er økonomisk afhængig af Vemb FS

§ 3

Klubben er åben for alle, og der spilles hele året. Medlemmerne må træne også uden for normale træningstimer, men skal sørge for, at alt er på plads igen ved afslutning, og der skal ryddes op, og låses i klubhuset.

§ 4

Udvalget består af tre personer valgt for en 2årig periode med henholdsvis valg af 1 eller 2 medlemmer hvert år. Der kan foretages genvalg, men efter 2 år har man ret til at afgå fra udvalget.

§ 5

Årsmødet er klubbens øverste myndighed, forretningsændringer og øvrige beslutninger kan foretages med almindeligt flertal, dog skal mindst halvdelen af medlemmerne være til stede.

§ 6

Der afholdes årsmøde hvert år i september eller oktober måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. formandens beretning

3. Valg af 1 eller 2 udvalgsmedlemmer og 1. suppleant

4. fastsættelse af årskontingent

5. Nedsættelse af festudvalg

6. Eventuelt

Vedtaget den 20. september 2005. Med tilføjelse d. 14. september 2006.

Ændring af § 3 vedtaget på årsmødet den 20. september 2012.

Hjalmar Nielsen (formand)

Hans Peter Petersen (dirigent)​

Vemb Hallen

Stadionalle 2, 7570 Vemb

Find vej med Google Maps

Vemb Forenede Sportsklubber

Vestergade 5, 7570 Vemb

Presseansvarlig

Formand Jesper Nielsen

Mobil: 2974 3998

E-mail: vembfs@vemb-fs.dk