Sådan fungerer Vemb FS​

Foreningen har en tredelt ledelse, hvor:

- Forretningsudvalget varetager den daglige drift.

- Hovedbestyrelsen sikrer grundlaget for foreningens aktiviteter og fastsætter de overordnede rammer.

- Udvalgene tilrettelægger og afvikler aktiviteterne.

Forretningsudvalget udgøres af: Formanden, næstformanden, kassereren og sekretæren - som alle vælges  af generalforsamlingen.

Hovedbestyrelsen udgøres af forretningsudvalget samt formændene for udvalgen​e​ - udvalgsformændene udpeges ved udvalgenes konstituering.

Udvalgsmedlemmerne vælges af generalforsamlingen.

Klik her for et funktionsdiagram.​

Klik her for referat fra generalforsamlingen 22. marts 2017.​

Vemb Hallen

Stadionalle 2, 7570 Vemb

Find vej med Google Maps

Vemb Forenede Sportsklubber

Blommehaven 6, 7570 Vemb

Presseansvarlig

Jens Hansen

Mobil: 2468 7680 

E-mail: jensh1@outlook.dk